چهارشنبه 21 آذر 1397 - 04 ربيع الثاني 1440
جستجو :
 
 
 اخبار
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش علوم پزشکی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش علوم پزشکی

در آدرس دهی به مقالات منتج از پایاننامه های آموزش پزشکی باید از آدرس مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز استفاده گردد.
برگزاری کارگاه طراحی و روانسنجی پرسشنامه در پژوهش های آموزشی

برگزاری کارگاه طراحی و روانسنجی پرسشنامه در پژوهش های آموزشی

کارگاه طراحی و روانسنجی پرسشنامه در پژوهش های آموزشی در تاریخ 97/9/13 برگزار گردید
برگزاری کارگاه تدوین طرح دوره و طرح درسی

برگزاری کارگاه تدوین طرح دوره و طرح درسی

کارگاه تدوین طرح دوره و طرح درسی برای اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.
نامه مهم در خصوص پایاننامه های مشترک

نامه مهم در خصوص پایاننامه های مشترک

نامه مهم در خصوص پایاننامه های مشترک
ادرس سایت برگزاری کارگاههای مرکز توسعه هماهنگی پژوهش  ویژه اعضای هیات علمی

ادرس سایت برگزاری کارگاههای مرکز توسعه هماهنگی پژوهش ویژه اعضای هیات علمی

ادرس سایت اطلاع رسانی برگزاری کارگاههای مرکز توسعه هماهنگی پژوهش
تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز

تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز

تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز
آرشیو
 
 
 
 آپدیت
آخرین بروز رسانی روز پنج شنبه  14/5/95
 
 کتابخانه دیجیتال
 
 

آدرس: تبريز ، خيابان دانشگاه ، مجتمع پژوهش و توسعه دانشگاه ، مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي،

كدپستي 5165665811 تلفن 33373446 – 0411

تار نما  http://merc.tbzmed.ac.ir    پست الكترونيكي merc@tbzmed.ac.ir &  merctabriz@gmail.com