پنجشنبه 26 مهر 1397 - 08 صفر 1440
جستجو :
 اخبار
قابل توجه دانشجویان ارشد آموزش پزشکی و اعضای محترم هیات علمی

قابل توجه دانشجویان ارشد آموزش پزشکی و اعضای محترم هیات علمی

تغییر affliction گروه اموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه در مورد مشاوره در خصوص مقاله های مستخرج از پایاننامه های آموزش علوم پزشکی
نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی

نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی

نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی
برگزاری نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

برگزاری نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

برگزاری نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
همایش های پزشکی

همایش های پزشکی

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
نامه مهم در خصوص پایاننامه های مشترک

نامه مهم در خصوص پایاننامه های مشترک

نامه مهم در خصوص پایاننامه های مشترک
آرشیو
 
 

 
 آپدیت
آخرین بروز رسانی روز پنج شنبه  14/5/95
 
 کتابخانه دیجیتال
 
 

آدرس: تبريز ، خيابان دانشگاه ، مجتمع پژوهش و توسعه دانشگاه ، مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي،

كدپستي 5165665811 تلفن 33373446 – 0411

تار نما  http://merc.tbzmed.ac.ir    پست الكترونيكي merc@tbzmed.ac.ir &  merctabriz@gmail.com