دوشنبه 28 خرداد 1397 -
جستجو :
 
امروز : 0
ديروز : 0
ماه : 0
 
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

قابل توجه دانشجویان ارشد آموزش پزشکی و اعضای محترم هیات علمی

تغییر affliction گروه اموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
سه شنبه 3 بهمن 1396

اطلاعیه

اطلاعیه در مورد مشاوره در خصوص مقاله های مستخرج از پایاننامه های آموزش علوم پزشکی
يکشنبه 12 آذر 1396

نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی

نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی
شنبه 11 آذر 1396

برگزاری نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

برگزاری نهمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
شنبه 11 آذر 1396

مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ارسال مقاله
دوشنبه 22 آبان 1396

همایش های پزشکی

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دوشنبه 22 آبان 1396

نامه مهم در خصوص پایاننامه های مشترک

نامه مهم در خصوص پایاننامه های مشترک
يکشنبه 21 آبان 1396

ادرس سایت برگزاری کارگاههای مرکز توسعه هماهنگی پژوهش ویژه اعضای هیات علمی

ادرس سایت اطلاع رسانی برگزاری کارگاههای مرکز توسعه هماهنگی پژوهش
يکشنبه 21 آبان 1396

صورت جلسات تصویب عنوان پایاننامه های ارشد آموزش پزشکی

صورت جلسات تصویب عنوان پایاننامه های ارشد آموزش پزشکی
يکشنبه 21 آبان 1396

برگزاری جلسه مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

برگزاری جلسه مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
يکشنبه 21 آبان 1396