جمعه 29 دي 1396 - 01 جمادى الأولى 1439
جستجو :
 
امروز : 124
ديروز : 203
ماه : 8508
 
  برچسب شده با آموزش پزشکی
مطالب/ نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی                            
      نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی
شنبه 11 آذر 1396
مطالب/ صورت جلسات تصویب عنوان پایاننامه های ارشد آموزش پزشکی                            
      صورت جلسات تصویب عنوان پایاننامه های ارشد آموزش پزشکی
يکشنبه 21 آبان 1396
مطالب/ برگزاری جلسه مرکز تحقیقات آموزش پزشکی                            
      برگزاری جلسه مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
يکشنبه 21 آبان 1396
مطالب/ تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز                            
      تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز
پنجشنبه 21 بهمن 1395
مطالب/ برگزاری جلسه نهایی ارزیابی بیرونی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی                            
      جلسه نهایی ارزیابی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی با هدف
سه شنبه 12 مرداد 1395
صفحات/ محتوای آموزشی مرکز                            
     
يکشنبه 10 مرداد 1395
مطالب/ ارائه مشاوره علمی در زمینه پژوهش در آموزش                            
      مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی ...
چهارشنبه 6 مرداد 1395
محتوا/ آگهی ها                            
     
يکشنبه 29 آبان 1390
صفحات/ اعضای مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشكي                            
     
سه شنبه 10 خرداد 1390
صفحات/ طرحهای ارائه شده                            
     
سه شنبه 10 خرداد 1390