چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
جستجو :
  مشاوره علمی آموزش در علوم پزشکی

 

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دفتر مشاوره علمی آموزش در علوم پزشکی در مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز  شروع بکار کرد
رسالت این دفتر ارائه مشاوره و راهنمایی مراجعین در خصوص موضوعات مرتبط با آموزش علوم پزشکی توسط اساتید مسط به مباحث آموزشی می باشد
 
موارد ارائه مشاوره
 راهنمایی در مورد دانش پژوهی
 تدوین طرح درس و برنامه ریزیهای آموزشی
روشهای تدریس
 استفاده از روشهای مختلف ارزیابی دانشجویان
ارزشیابی درونی و بیرونی (ارزشیابی برنامه های آموزشی)
 مدیریت آموزشی
 مشاوره در طرحهای پژوهش در آموزش
 مشاوره و راهنمایی تحصیلی
 
   جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین وقت برای مشاوره با تلفن 33373446-041 مرکز تحقیقات آموزش پزشکی تماس حاصل فرمائید
 
 
برنامه اساتید مشاور:
 
خانم دکتر سعیده غفاری فر
دوشنبه

13-11

چهارشنبه
آقای دکتر ابوالقاسم امینی
شنبه

13-11

یکشنبه

سه شنبه

آقای دکتر رضا غفاری

شنبه

13-11

دوشنبه

 خانم فریبا سالک
 چهارشنبه 13-11
 پنج شنبه
 خانم دکتر مژگان بهشید چهارشنبه  13-11
 پنج شنبه